• سه شنبه 4 اردیبهشت 97

شعر روضه دشتی برای شهادت حضرت زهرا به همراه سبک -(خدا داند دلم خون گریه می کرد)

19996
66


خدا داند دلم خون گریه می کرد

به حالم دشت و هامون گریه می کرد

ندیدم زخم پهلو را در آن شب

ولی دیدم کفن خون گریه می کندشب آمد بر سرت تنها نشستم

زپا افتاده و در خود شکستم

برای مرگ من پس باشد این داغ

که من با دست خود چشم  تو بستم

حجم فایل 1.73 MB
تعداد بازپخش 306
تاریخ بارگذاری پنج شنبه 5 بهمن 1396 18:37
عنوان : دانلود سبک دشتی شهادت حضرت زهرا بنی فاطمه

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران