• سه شنبه 2 بهمن 97


نخواستیم... -( بی ذکر یا حسین عطایی نخواستیم )

2426
14

 بی ذکر یا حسین عطایی نخواستیم
جز گوشه ی حسینیه جایی نخواستیم
درد و دوای جمله ی ما گشته با حسین
ما بی حسین درد و دوایی نخواستیم
 حا، ضمه، سین و فتحه و یا و سکون و نون
 جز یک "حسین" هیچ نوایی نخواستیم

بی "معجزه" تمامی ما بنده ات شدیم
ما از شما که "چوب عصایی" نخواستیم
ما را رها مکن ز در خانه ات حسین
قلاده را ببند، رهایی نخواستیم
یک عمر می شود که زمان دعای خویش
غیر از برات کرب و بلایی نخواستیم
عطر و نسیم سیب حرم رَهنمای ماست
بهرِ نماز، قبله نمایی نخواستیم
جز راه دوست راه دگر کفر مطلق است
اصلا بدون دوست خدایی نخواستیم
ما سائلان نانِ تنور سه ساله ایم
ما قرص نانِ حاتم طایی نخواستیم

شاعر : محمد جواد شیرازی

  • جمعه
  • 7
  • آذر
  • 1393
  • ساعت
  • 19:37
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران