• دوشنبه 1 بهمن 97


ارتش حیدر -( ما را فداییان پیمبر نوشته اند )

1834
9

ما را فداییانِ پیمبـر نوشته اند
رزمندگانِ ارتشِ حیدر نوشته اند

ما را به شوقِ دلبرِ دلدادگان علی
دلدادگانِ مکتبِ دلبر نوشته اند

ما را به خونِ جاری زِمسمارِ در قسم
لطمه زنانِ روضه ی مادر نوشته اند

ما را فقیرِ درگهِ احسانِ مجتبی
گریه کـنانِ سبطِ پیمبر نوشته اند

ما را قتیلِ ماتمِ عظمای عالمین
سینه زنانِ حضرتِ بی سر نوشته اند

ما را دخیلِ دستِ یلِ بین الحرمین
لب تشنگـانِ ساقی لشگر نوشته اند

ما را به اشکِ دیده ی محزونِ زینبین
جان برکفانِ عصمت داور نوشته اند

ما را به تیغِ ناله ی لیلای خون جگر
قربانیانِ غربتِ اکبر نوشته اند

ما را به سوگِ غنچه ی خونینِ روی نی
بیچارگانِ مادرِ مُضطر نوشته اند

ما را به سوزِ ندبه ی مهدیِّ فاطمه
جامه درانِ پیکرِ پرپر نوشته اند

شاعر : حمیدرضا گلرخی

  • جمعه
  • 28
  • فروردین
  • 1394
  • ساعت
  • 11:25
  • نوشته شده توسط
  • رضا

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران