• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

به یاد استاد فقید حاج علی آهی -( از غـمت روی دل سوخته اش )

1325
17

(نوکر مخلص)

از غـمت روی دل  سوخته اش "آهــی" بود
هر کجا روضه ی تو بود ، به سر، "راهـی" بود

در سرش عشق تو بود و همه جا نوکر بود
غیر عشق تو جهان در نـظرش" واهـی"  بود

آنکه تا لحظه ی آخر نفسش گرم تو بود
نــوکر مخـلـص تـو (حـــاج عـلــی آهــی) بود

شاعر : نوید طاهری

  • دوشنبه
  • 31
  • فرودین
  • 1394
  • ساعت
  • 10:4
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران