• چهارشنبه 26 تیر 98


واحد8-مداحی حضرت قاسم ابن الحسن باصدای میثم مطیعی -( به هرجاوهرلحظه دارد )

6049
16

به هرجاوهرلحظه دارد
برادر هوای برادر
نشد یک نفس کم گذارد
برادربرای برادر
مرام حسین وحسن چیست
برادرفدای برادر
کنون روبروی حسین است
رخ اشنای برادر
به پایت می افتم عموجان عموجان
بده اذن میدان بده اذن میدان
الوداع عموجانم عموجانم عموجانم
**********
اگرتشنه بودم عموجان
غم تومراتشنه ترکرد
عموجان ببین غربت تو
مراچون پدرخون جگرکرد
دراغوش توگریه هایم
دراغوش من گریه هایت
خوشااربا ارباچواکبر
فداکردن جان برایت
بیابان به جنت بدل شد عموجان
به کامم شهادت عسل شدعموجان
الوداع عموجانم عموجانم عموجانم
امام زمان یابن الزهرا
به دادزمین وزمان رس
دوباره دمشق وغریبی
ببین زینبت مانده بی کس
بیاتاحریم خدارا
ازاین بت پرستان بگیرم
بیا یابن الزهراکه چشم انتظاریم
که غیرتودیگرپناهی نداریم
العجل یابن الزهرا  یابن الزهرا یابن الزهرا

 

www.emam8.com دانلود سبک

  • شنبه
  • 21
  • شهریور
  • 1394
  • ساعت
  • 15:15
  • نوشته شده توسط
  • مجید قنبری

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران