• جمعه 9 اسفند 98


دانلودمتن وسبک شورحضرت علی باصدای جوادمقدم -( ساقی ساقی ای ساقی جام باده ی باقی )

34729
147

ساقی ساقی ای ساقی جام باده ی باقی

می بریز و مستم کن از شراب مشتاقی

از شراب از شراب از شراب مشتاقی

باده ی پیاپی ریز جام باده کن لبریز

ساقیا نشاط آور مطربا طرب انگیز

مطربا مطربا مطربا طرب انگیز

مستم از سبوی تو دل در آرزوی تو

کی شود که بنشینم دمی روبروی تو

روبرو روبرو روبرو دمی روبروی تو

یک نظر نگاهم کن بیخود و تباهم کن

ساقیا خمارم من مست و رو به راهم کن

روبه راه روبه راه روبه راه مست وروبه راهم کن

ای که معدن نازی ای که مست و تن نازی

بیش از این عزیز من با دلم نکن بازی

بگشا در میخانه ای حضرت جانانه

دیوانه و مستم کن مستم کن و دیوانه

چشم ما و روی تو دست ما به سوی تو

مست و بیخود افتادم دلبرا به کوی تو

دلبرا دلبرا دلبرا به کوی تو

باده ی پیاپی ریز جام باده کن لبریز

ساقیا بده جامی زآن شراب روحانی

تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی

زین حجاب زین حجاب زین حجاب جسمانی

علی علی یاحیدر

-------

www.emam8.com دانلود سبک

  • سه شنبه
  • 21
  • مهر
  • 1394
  • ساعت
  • 12:46
  • نوشته شده توسط
  • مجید قنبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران