• یکشنبه 2 اردیبهشت 97

دانلودمتن وسبک شب دوم زمینه باصدای جوادمقدم -( قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده )

14956
165

قافله سالار داره میاد خدا کنه برگردهمیگن علمدار داره میاد خدا کنه برگردهعمه ی سادات داره میاد خدا کنه برگردهقبله ی حاجات داره میاد خدا کنه برگردهخدا کنه که رقیه اش نباشهخدا کنه کسی تشنه اش نباشهخدا کنه که برگرده ربابکاشکی باشه مشکا پر آبحسین وای حسین وای--------صدای شمشیر داره میاد خدا کنه برگردنبوی غل و زنجیر داره میاد خدا کنه برگردنحرمله با تیر داره میاد خدا کنه برگردنخولی با شمشیر داره میاد خدا کنه برگردنخدا کنه با خودش زن نیارهخدا کنه چند تا پیرهن بیارهخدا کنه چند تا معجر بیارنخدا کنه چادر بیشتر بیارنحسین وای حسین وای------سنان بدمست داره میاد خدا کنه برگردنبا نیزه تو دست داره میاد خدا کنه برگردناز همه بدتر داره میاد خدا کنه برگردنشمر با خنجر داره میاد خدا کنه برگردنخدا کنه آخرش جنگ نباشهخدا کنه رو زمین سنگ نباشهخدا کنه آسمون یاری کنهخدا کنه که عمو کاری کنهحسین وای حسین وای-------- www.emam8.com دانلود سبک

  • جمعه
  • 24
  • مهر
  • 1394
  • ساعت
  • 13:21
  • نوشته شده توسط
  • مجید قنبری

محمد طاها

پاسخ: دانلودمتن وسبک شب دوم زمینه باصدای جوادمقدم -( قافله سالار داره میاد خدا کنه برگرده )
عالی بود

یکشنبه 8 آذر 1394ساعت : 03:17

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران