• سه شنبه 2 بهمن 97

 اسماعیل تقوایی

کربلا -( کبوتر دل من شوق کربلا دارد )

1163
2

کبوتردل من شوق کربلا دارد
هوای دیدن شش گوشه ی ترا دارد
بگیر دست مرا وبه کربلا برسان
که بین هر دوحرم سعی من صفا دارد

شاعر : اسماعیل تقوایی

  • شنبه
  • 28
  • فروردین
  • 1395
  • ساعت
  • 13:58
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران