• سه شنبه 4 اردیبهشت 97
 محمد خرم فر

سرود میلاد امام جواد الائمه (ع) به همراه سبک -( زمدینه شده درجلوه جمال تقوی )

1706
1

زمدینه شده درجلوه جمال تقوی

همه خلق وخصالش علوی ورضویچه مبارک سحری بودوچه فرخنده شبی

که خدادسته گلی داده به ماه نبوینورالهی متجلی شده

ولادت زاده ی زهراشده

ذکرلب اهل تولاشده

ادرکنی یاجوادالائمه ۳

********

همه الطاف الهی چه نمایان اومده

بخداعشق دل جمله محبان اومدهبه گلستان ولافصل بهاران وببین

که یگانه پسرشاه خراسان اومدهنورخدای ازلی آمده

زاده والی الولی آمده

جواد. اولاد علی آمده

ادرکنی یاجوادالائمه ۳

********به خم ابروی مانندهلالش صلوات

به اب وام ومحبان وبه آلش صلواتبه کمال وبه جمال وبه خصالش صلوات

به قعودوبه قیام وبه جلالش صلواتای رخ توبهشت اهل یقین

مثل رضاچهره ی تودلنشین

برگل رخساره ی توآفرین

ادرکنی یاجوادالائمه ۳

********


شاعر : محمد خرم فر

  • یکشنبه
  • 29
  • فرودین
  • 1395
  • ساعت
  • 21:50
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران