• دوشنبه 1 بهمن 97

 اسماعیل تقوایی

شب جمعه -( شب جمعه ست دلم کرببلا می خواهد )

3130
6

شب جمعه ست دلم کرببلا می خواهد
اشک خون در حرم خون خدا می خواهد
اولیا،جن و ملک،حضرت مهدی آیند
دل من همرهشان شور عزا می خواهد
دوست دارد که شود ساکن بین الحرمین
همزمان سیر حریم دو اخا می خواهد
دوست داردبرود همره زینب بر تل
اشک بر پیکر از راس جدا می خواهد
دوست دارد بزند بوسه به آن شش گوشه
گوشه گیری به کنار شهدا می خواهد
دوست دارد بزند بوسه به کف العباس
گریه بر تشنه لب دست جدا می خواهد
شب جمعه ست شب خوب زیارت خوانی
شیعه توفیق زیارت زخدا می خواهد

شاعر : اسماعیل تقوایی

  • شنبه
  • 23
  • مرداد
  • 1395
  • ساعت
  • 5:4
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران