• جمعه 7 اردیبهشت 97

مقام حضرت زهرا(س)

668
6

  

تاوصلت امری یئتدی پیمبرله حاصلـــــه         

                       چوخلی خــانملارآچدی خدیجیله فاصله

چون حضرتین بئگنمه دیلرگوردیگی ائشین

                             یعنی خـدیجه بیلمه دی افسوس ارزشین

سست اولمادی شمادتیلن انتقادیلن

                             بیرایش گــوروب برابراولارمین جهادیلن

آختادیقین تاپوبدیراوعلیامکرمه

                             کلا وئریبدی ثروتینی قطب عــــــالمه

پوزقونلادیدی حملی پیمبرجمالینی

                             سونسـیز دئینلرین ائشیدیب قیل وقالین

عاص ابن وائلین سوزی چاتدی پیمبره

                             ناراحت اولدی قلب جهـــــان لفظ ابتره

جبریل اودم ده نازل اولوب دیرحضورینه

                             وئیردی خبراوحضـــرته صلبینده نورینه

ناراحت اولماچشمه خیرات سنده دیر

                             الله بیــوردی صبرائله سین اجرمنده دیر

سونسیزاولاردی سنده بیوک بئیر مقام وار

                             نسلینده بئیرمطــــهره اون بئیرامام وار

قرخ گون فراقت امری واریندیرخدیجه دن

                             کوثــــرسنه عطا اولاجاق دیرنتیجه دن

قیزدیراوشاق که الله آدین قویدی فاطمه

                             گربویارانماسا دوشرعــــــالم طلاطمه

نسلون بونین وجودینه وابسته دیرسنین

                   اون بیراوغول که هــربئیری وابسته دیرسنین

ام الائمه ددوربووجودمقدسه

                             منظورحـــــق بودیربویوران اول تبارکه

امرخدایه ایتدی عمل حضرت رسول

                         یوخ احتیاجی یوخساوئیرردیم حدیثه طول

هردم خدیجه نین ائشیدردی مقالینی

                             صحبت تمام اولاردی ائشیتجک سلامینی

بیرگون سئوال ائدیب کیمیلن گفتگوده سن

                             یاکه عبــــادت ائیلیوسن ذکرهوده سن

عرض ائیله دی خدیجه بوجورلذت ائیلیور

                          بطنیمده کی اوشاق منییلن صحبت ائیلیور

ائیوده سن اولمیاندااوشاق رام ائدیرمنی

                             صحبت لریله چـوخ گوزل آرام ائدیر منی

حضرت بیوردی شکرائده ره م حی داوره

                             بئیرقیزدی بــــــوجنین بتول ومطهره

اون بئیرامامه مام وفادداردیربوقیز

                             دنیاوآخــــــــــرتده سالاردیربوقیز

معصوم دیربواون بئیراوغول رکن دین دیلر

                          دنیاده بئیربه بیئرمن ائیچون جانشین دیلر

  • شنبه
  • 13
  • خرداد
  • 1391
  • ساعت
  • 2:56
  • نوشته شده توسط
  • علی اشرفی راد(عین الدین)

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران