• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

بابای مفقودالاثر

3705
26

 

 

دوباره اسپندو گلاب

 

دوباره خیل شهدا

 

میون باغ گل ، مامان

 

می گرده دنبال بابا

 

می چرخه دور شهدا

 

مادر با قاب عکس تو

 

اما تو پیدا نمیشی!

 

برا هزارمین دفعه

 

طواف می کنه تورو

 

اما تو پیدا نمیشی!

 

دوباره گریه و دعا

 

مادر نمی خوابه شبا

 

دوباره انتظار ما

 

بابا کجایی؟!

 

نه خبری ، نه اثری

 

نه نامه ی مختصری

 

می میرم از بی خبری

 

بابا کجایی؟!

 

مادر به یاد تو برام

 

لالائیا خوند وقت خواب

 

می گفت که آرزوت بوده

 

شهید بشی کنار آب

 

می گفت که وقت رفتنت

 

گفتی اگه نیومدم

 

بگو به دختر گلم

 

ببخشه  پیشش نبودم

 

دوباره گریه و دعا

 

...بابا کجایی؟!

 

23ساله قاب تو

 

پدری می کنه برام

 

چرا فقط باید ازت

 

یه سربندو پلاک بخوام؟!

 

اینجا خرابه ی منه

 

وقتی بابا نباشه

 

23ساله چشمام

 

دنبال دست و پاشه

 

سهم من از تو بابا

 

همین یه قاب عکسه

 

یه قبر خالی از تو

 

بابا جدایی بسه

 

دوباره گریه و دعا

 

....بابا کجایی؟!

 

حسرت شده برا من

 

توو کل خاطراتم

 

یه ردپایی از تو

 

بگی که من باهاتم

 

اول ابتدایی

 

الف و ب رو تخته

 

هنوز می لرزه دستام

 

جای بابا ...سه نقطه!!!

 

دوباره گریه و دعا

 

....بابا کجایی؟!

 

می گذرونم روزامو

 

با بابای ندیده

 

مردم میگن با طعنه

 

ببین بچه شهیده!

 

بچه شهیده اینا

 

بگو گناش چی بوده

 

23سال ، با یک قاب

 

تابوتارو شمرده؟!

 

23سال ، مامانم

 

با یه چادر خاکی

 

به سرو سینه کوبید

 

خواسته فقط پلاکی

 

بابای مفقودالاثر

 

اسمت شده سایه ی سر

 

شب عروسیمه بابا

 

بذار بیاد ازت خبر!

 

اگه نیای با چشم تر

 

کنار سفره می میرم

 

بیا بشین کنار من

 

ازت اجازه بگیرم

 

دوباره گریه و دعا

 

....بابا کجایی؟!

 

نقل و نبات و اسپند

 

یکی پلاک آورده

 

می گن بابام توو راهه

 

یه ذره خاک آورده

 

سبز و سفید و قرمز

 

برام یه مهمون اومده

 

قربون استخونت

 

مامان ، باباجون اومده

 

خوش اومدی بابا جون

 

خوش اومدی بابا جون

 

خوش اومدی بابا جون

 

  • پنج شنبه
  • 18
  • خرداد
  • 1391
  • ساعت
  • 7:50
  • نوشته شده توسط
  • فهیمه رجاییان

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران