• دوشنبه 22 مهر 98


ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین(ع) -( از بحر ِخطر موجِ نجاتی بفرست )

617


از بحر ِخطر موجِ نجاتی بفرست
مرغِ دل خود را عتباتی بفرست

تا صحن مدینه و نجف پر بگشا
بر حيدر و زهرا صلواتی بفرست

شاعر : مجتبی دسترنج

  • شنبه
  • 4
  • شهریور
  • 1396
  • ساعت
  • 13:11
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران