• شنبه 29 تیر 98


امیرالمومنین(ع)مدح -( خودِ طاهاست، اشتباهی نیست )

505
1بهتر از این حرم پناهی نیست

از نجف تا بهشت راهی نیستبه بلندای آسمان سوگند

مثلِ این قرصِ ماه، ماهی نیستدر تمامِ سطورِ این دفتر

شک نکن نقطه‌ی سیاهی نیستبرو در راهِ مستقیمی که

هیچ‌کس بر سرِ دوراهی نیستآی مردم! برای پیغمبر

مثلِ او هیچ تکیه‌گاهی نیستاین که خوابیده جای پیغمبر

خودِ طاهاست، اشتباهی نیستفاطمه اولین مدافعِ اوست

پس دگر در پیِ سپاهی نیستعادل حسین قربان

  • دوشنبه
  • 20
  • شهریور
  • 1396
  • ساعت
  • 4:32
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران