• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97
 حسن لطفی

شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( به ندبه ی خرابه ها... به هِق هِق رقیّـه ها )

118

یادگـارِ کـربلا
به آستانِ صاحبِ احترام می کنم سلام

به یادگـارِ کـربلا و شـام می کنم سلام

به خاکهایِ این حرم... به حُرمتِ خدایی اش

تمام قـَدْ به حالتِ قیام می کنـم سلام

 

به شیربچه یِ امامِ زین العابدین و هر...

کسی که بوده در حرم غلام می کنم سلام

به شافعِ قـیامت و علـومِ با عبادت و...

به اجتهاد و فقه و دینِ تام می کنم سلام

به ساختارِ حیدری... به این مـزارِ مادری

به سوزِسینه اش عَلَی الدَّوام می کنم سلام

به ساعتی که بند وغُل به دست و پایِ او زدند

به اشکهای دیده یِ امام می کنم سلام

به اضطـرابِ پای نِی... به انقـلابِ بزمِ مِی...

به این همه محبت و مرام می کنم سلام

به ندبه ی خرابه ها... به هِق هِق رقیّـه ها

به انتـظـارِ روزِ انتـقام می کـنم سلام

 

شاعر : حسن لطفی

  • پنج شنبه
  • 23
  • شهریور
  • 1396
  • ساعت
  • 14:47
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران