• چهارشنبه 26 تیر 98


روز مباهله -( آسمان روی شانه‌ی آن‌هاست )

262
1

چارده نور؛ هم‌چنان دریاست

چارده نور؛ محورش زهراست

"وَ بِکُم یُمسِکُ السَّما" یعنی:

آسمان روی شانه‌ی آن‌هاستمثلِ خورشید تابناک شدند

دینِ اسلام را ملاک شدند

آمده: "اِنَّما یُریدُ الله":

از پلیدی و رجس پاک شدندوصلِ آن‌ها وصالِ پیغمبر

رسمِ آن‌ها مثالِ پیغمبر

نیست اجرِ رسالت طه

جز محبت به آلِ پیغمبربه کناری گذار فاصله را

پاره کن برگه‌های باطله را

دل به دریای اهلِ بیت بزن

گوش کن آیه‌ی #مباهله راعصمتِ محض؛ از بدی دورند

خارج از درک؛ رازِ مستورند

منکرانِ حقیقتِ آن‌ها

وسطِ روز منکر نورند

.

.

.

راهِ اصلاح را نمی‌دانیم

رستن از چاه را نمی‌دانیم

بی‌توسل به اهلِ بیتِ رسول

راه و بی‌راه را نمی‌دانیمعادل حسین قربان

  • یکشنبه
  • 2
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 6:42
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران