• سه شنبه 4 اردیبهشت 97
 قاسم نعمتی

حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( پسرشیر به تاراج سپاه آمده است )

226
1

پسرشیر به تاراج سپاه آمده است
قرص ماه آمده است

با نیابت ز حسن یاری شاه آمده است
قرص ماه آمده است

شاعر : قاسم نعمتی

  • جمعه
  • 7
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 9:47
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران