• سه شنبه 4 اردیبهشت 97

حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( نگاهش مثل بابايش رحيم است )

329

حضورش با صفاتر از نسيم است
نگاهش مثل بابايش رحيم است

الهی دست ما را هم بگيرد
جوانی که کريم بن کريم است

شاعر : یوسف رحیمی

  • جمعه
  • 7
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 9:50
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران