• سه شنبه 4 اردیبهشت 97
 محمد حسن بیات لو

حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( مثل عباس عمویش بخدا صف شکن است )

258
1

بی زره آمده و پیرهن او کفن است
قاسم بن الحسن است

مثل عباس عمویش بخدا صف شکن است
قاسم بن الحسن است 

شاعر : محمد حسن بیاتلو

  • جمعه
  • 7
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 9:56
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران