• یکشنبه 2 اردیبهشت 97
 علی اکبر لطیفیان

مناجات با حضرت امام حسین علیه السلام -( سلک عشاق ، غير خلوت نيست )

534

سلک عشاق ، غير خلوت نيست
خلوت ماست روضه ، جلوت نيست

ما همين جا توجه محضيم
احتياجى به کنج عزلت نيست

همه هستند ، انبيا حتى
مجلس آفتاب خلوت نيست

لحظه اى اشک ، لحظه اى شکريم
نعمتى قد شکر نعمت نيست

ما همه قنبريم ، يک نفريم
جمع ما وحدت است ، کثرت نيست

گريه اى جمع کن که بايد رفت
وقت خيلى کم است ، فرصت نيست

دل به صحرا زدن تلاش من است
اين جهان جاى استراحت نيست

آه و افسوس مي خورد هر شب
آن که سفره نشين هيئت نيست

علت رحمت خدا گريه ست
هر کجا گريه نيست ، رحمت نيست

هر که ناراحت از فراق نشد
در ليالى قبر راحت نيست

خون دل جاى خون تن داديم
شان گريه کم از شهادت نيست

گنج نابرده رنجمان بخشيد
لطف زهرا به شرط خدمت نيست

در عبادت عبوديت بايد
طاعتى بهتر از اطاعت نيست

ما تو را بين خواب هم ديديم
خواب عشاق خواب غفلت نيست

جنت آنجاست که شما هستيد
جنت بى شما که جنت نيست

همه سرمايه دار حب توايم
گنجى اندازه ى محبت نيست

عزت بى تو را نمی خواهيم
عزت بى تو غير ذلت نيست

حرف تو حجت است و غير از تو
هيچ کس بر ائمه حجت نيست

تو اگر خانه دار اين بيتى
خانه دارى کم از نبوت نيست

 

شاعر : استاد علی اکبر لطیفیان

  • شنبه
  • 8
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 15:40
  • نوشته شده توسط
  • h.feyz

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران