• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97
 بهمن عظیمی

دانلود متن و سبک زمینه حضرت زینب -( آسمونم محزونه دو چشم خواهری پُر خونه )

475
1

 آسمونم محزونه


دو چشم خواهری پُر خونهسری رو نیزه سرگردونهسری که دیگه بی سامونهبارون غم می‌بارهرو نیزه ای سر شیرخوارهیه مادری که قلبش زارهیه کاروان که بی سالارهیاحسین******بی کس و تنها موندهبا قامتی که شد از غم خمبا چشمی که می باره نم‌نممیون این همه نامحرمشد همسفر با قاتلزینب کجا و بزم اغیارزینب کجا و کوچه بازارزینب کجا و شام و آزاراباالفضل*******سر داداش و دیدهیه دم نرفته این غم از یادهربار که از رو نیزه افتادخدا می دونه صد بار جون دادمیگه با چشمای ترمی خونه با یه قلب مضطرجلو چشام گلم شد پرپردعا بکن بمیره خواهریازینب


شاعر : بهمن عظیمی

  • دوشنبه
  • 10
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 17:51
  • نوشته شده توسط
  • احسان نیکخواه

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران