• جمعه 7 اردیبهشت 97
 مرتضی محمودپور

متن دودمه حضرت قاسم (ع) -( قاسمم دارم عسل در کف جوانان رشید )

306

 

بند اول
قاسمم دارم عسل در کف جوانان رشید
میشوم آخر شهید(۲)

بند دوم
میدهم نسل جوان را ای عمو جان این نوید
میشوم آخر شهید(۲)

بند سوم
منکه شاگرد علمدار و علیِ اکبرم
یادگار حیدرم

بند چهارم
من کریم ابن کریمم غرقه خون شد پیکرم
یادگار حیدرم(۲)

 

شاعر : مرتضی محمودپور

  • یکشنبه
  • 16
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 9:18
  • نوشته شده توسط
  • احسان نیکخواه

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران