• یکشنبه 31 تیر 97
 حسین رئوفی

شام غریبان -( ماندم ، منو خیل اسیران )

228

ماندم ، منو خیل اسیران
منو اشک یتیمان
منو شام غریبان

یابن الزهرا حسین جان

گشته، غرق خون هستیِ من
زینبت مانده است و
یک صحرا پر ز دشمن

یابن الزهرا حسین جان
 
یکسو افتاده اکبر تو
یکسو از تازیانه
می گرید دختر تو

یابن الزهرا حسین جان

 

  • دوشنبه
  • 17
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 5:17
  • نوشته شده توسط
  • h.feyz

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران