• شنبه 29 تیر 98

 محمد مهدی عبدالهی

رباعی برای ماه رمضان مناجاتی -( ای وای خدا،یک دهه از ماهت رفت )

4430
24

ای وای خدا،یک دهه از ماهت رفت
اوقات مناجات چه با سرعت رفت
ترسم که سرانجام به نفسم گویم
دیدی که بساط عشق در غفلت رفت
شاعر:محمدمهدی عبدالهی

  • چهارشنبه
  • 11
  • مرداد
  • 1391
  • ساعت
  • 15:12
  • نوشته شده توسط
  • محمدمهدي عبدالهي

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران