• سه شنبه 31 اردیبهشت 98


مصائب امام سجاد (ع) -( خود را میان معرکه بیمار دیدم )

616

آزار دیدم
خود را میان معرکه بیمار دیدم

در خیمه بودم
هفت آسمان را برسرم آوار دیدم

در بین گودال
آیینۀ جسم پدر را تار دیدم

بابای خود را
دربین یک لشکر بدون یار دیدم

اینها بماند
از شام دیدم هرچه من آزار دیدم

شبهای بسیار
در بین صحرا عمه را بیدار دیدم
صد بار مردم
وقتی به پای خواهرانم خار دیدم

ای وای از شام
گهواره را در بین یک بازار دیدم

بزم شراب و...
بی حرمتی در مجلس اغیار دیدم

نامحرمان را
نزدیک محرم های خود بسیار دیدم

 

شاعر : مجید تال

  • دوشنبه
  • 24
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 9:14
  • نوشته شده توسط
  • h.feyz

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران