• سه شنبه 4 اردیبهشت 97

شعر مصائب اسارت شام -( آستین معجرزنهاست کجایی عباس ع )

203

شام یک محشرکبراست
شام یک محشرکبراست کجایی عباس ع 

دخترفاطمه تنهاست کجایی عباس ع 

به نوامیس خدا پیروجوان خندیدن 

آستین معجرزنهاست کجایی عباس ع 

 

گاهی ازطشت غضب کن که نگاهم نکنند 

بی حیا روبروی ماست کجایی عباس ع 

شامیان ازسر تفریح به ماسنگ زدند 

گوئیا آخردنیاست کجایی عباس ع 

پرت میکرد یکی سنگ بزرگ خود را 

هدفش اکبر لیلاست کجایی عباس ع 

مادران پیش سر اصغر ما رقصیدند 

دیده ی فاطمه دریاست کجایی عباس ع 

خواهرت راسردروازه تماشا کردند 

غیرت شام معماست کجایی عباس ع 

آنکه افتاده رقیه است به پای نیزه 

روی نی یوسف زهراست کجایی عباس ع 

همه گویندبه هم عیدمبارک باشد 

داغ ما خنده ی اعداست کجایی عباس ع 

نام تو زیرلبم بود ولی لج کردند 

ازروی عمد سرت را به زمین کج کردند 

شاعر : محسن داداشی

  • جمعه
  • 28
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 15:38
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران