• سه شنبه 4 اردیبهشت 97
 امیر عظیمی

شعر مصائب اسارت کوفه -( در مسیری که سرت را همه با سنگ زدند )

161

سر تو پیرم کرد
پای نی دیدن حال سر تو پیرم کرد 

روی نی وضعیت حنجر تو پیرم کرد 

در مسیری که سرت را همه با سنگ زدند 

پیری زودرس دختر تو پیرم کرد 

شاعر : امیر عظیمی

  • جمعه
  • 28
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 15:39
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران