• سه شنبه 4 اردیبهشت 97

شعر مصائب اسارت شام -( چه روضه اى که در آن لطمه مى زنند علما )

260

چه روضه اى که مقرم، مفید و شیخ صدوق 

نوشته اند از آن با سوابقى مسبوق 

چه روضه اى که در آن لطمه مى زنند علما 

سر عزیز پیمبر کجا، کجا صندوق؟ 

 

سرى که نور گرفته ست از آن جمال مسیح 

ندیده بود مسیحى چنین جلال و فروغ 

سرى که بر اثر زخم هاى بسیارش 

گریسته ست ز روز الست هر مخلوق 

سرى که تجربه کرده تنور خولى را 

سر عزیز خدا و محاسنى محروق 

چگونه راهب آن دیر را مسلمان کرد؟ 

تبارک الله از این قدرت بیان و نبوغ 

درود بر شرف راهبان نصرانى 

تفو به غیرت تان! آى مسلمین دروغ! 

کجاست جده سادات؟ عمه جان زینب! 

کجاست شیرخدا؟ معبر تو گشت شلوغ 

شاعر : پیمان طالبی

  • جمعه
  • 28
  • مهر
  • 1396
  • ساعت
  • 16:38
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران