• سه شنبه 4 اردیبهشت 97
 جواد کلهر

باب الجواد -( امشب همه جا خلد مخلد شده بر پا )

156

امشب همه جا خلد مخلد شده بر پا
آمد به جهان نور دل حضرت زهرا
میلاد جواد است جوانان همه شادند
وز بحر سرازیر شده دّر و گهرها

زیبا پسر و نور دل شمس و شموس است
او مونس و غمخوار و انیسی به نفوس است

ای ابن رضا نجل دل موسی جعفر
چون مادر و جد و پدرت از همه برتر
رویت به علی ماند و خوی تو به زهرا
شاد است ز میلاد شما شخص پیمبر

باران شهاب آمده با گنج وجودت
قربان تو و ابن و اب و شمع وجودت

روید ز زمین از قدمت سوسن و شببو
بشری ز نویدت بدهد ضامن آهو
استاده ملک صف به صف از جانب افلاک
قبله ست عذار رخ و محراب دو ابرو

تو میوه جان و همه هست رضایی
همچون علی اکبر شرف عرش خدایی  

مرغ دل و جان پر زده در صحن و سرایت
ریزد ز بصر اشک روان جان به فدایت
در سامره ات بند دلم پاره شد از هم
فرقی نکند مشهد و ایوان طلایت

یک بار دگر حاجت من مد نظر شد
دلتنگ شدم گو که دگر وقت سفر شد

دستم به دعا در حرمت آمده بالا
سوگند به حق تو و سوگند به زهرا
تو باب مرادی و رضا باب تو باشد
سوگند به حق پدرت زاده موسا

ای دّر ثمین تو شرف باطن ما شو
یا ضامن آهو تو بیا ضامن ما شو
   

 

شاعر : جواد کلهر

  • سه شنبه
  • 23
  • آبان
  • 1396
  • ساعت
  • 19:0
  • نوشته شده توسط
  • h.feyz

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران