• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97

زمینه امام حسین(ع) -( چی میشه بیست و هشتم صفر همینجور )

166

بند اولموکب به موکب،موکب به موکب

دلم تو سینه باز برات(چه بیقراره)۲

با ذکر لبیک،با ذکر لبیک

میریزم عالم و بهم(برات دوباره)۲به هوای تو میزنم آقا به سینه

شبیه خواهرت دلم برات حزینه

چی میشه بیست و هشتم صفر همینجور

امضا کنی با پرچمت برم مدینهعشقه/منو عنایتت

عشقه/منو کرامتت

عشقه/منو زیارتت

(آقا عزیز فاطمه)تکرار

بند دومپای پیاده،پای پیاده

دوباره امسالم زدم(به قلب جاده)۲

ممنونتم که،ممنونتم که

ندیدی باز بدیم و از(سرم زیاده)۲ممنونتم که باز منه بد و خریدی

گفتم که اربعین بیام توام شنیدی

میشه بیای سراغ من اول قبرم

چشامو باز کنم ببینم که رسیدیهستم/میونه زائرات

میخوام/که جون بدم برات

مثله/اصحاب باوفات

(آقا عزیز فاطمه)تکرار

بند سوماز عشقت آقا،از عشقت آقا

ببین شدم آواره تو(دل بیابون)۲

من هم شبیهِ،من هم شبیهِ

اهل و عیال تو شدم(زار و پریشون)۲ولی شبیه خواهرت اصلا نمیشم

مثل رقیه دخترت اصلا نمیشم

هر چقد از غمت آقا بگم،بسوزم

شبیه زهرا مادرت اصلا نمیشمخیلی/عظیمه ماتمت

قلبم/میسوزه از غمت

روی/دوشمه پرچمت

(آقا عزیز فاطمه)تکرارشاعر : امیرحسین سلطانی

  • چهارشنبه
  • 15
  • آذر
  • 1396
  • ساعت
  • 17:2
  • نوشته شده توسط
  • ایدافیض

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران