• چهارشنبه 5 اردیبهشت 97

شعر شهدا -( ای شهید ای گهرِ سلسله ی روحانی )

184

ای شهید ای گهرِ سلسله ی روحانی
ای که از نامِ تو شد محفلِ ما نورانی

عطرِ پاکت به همه صحنُ سرا پیچیده
محفلِ ما شده از خونِ تو عطر افشانی

از دلت پُل زده ای سمتِ تماشای خدا
ای که در راهِ خداوند شدی قربانی

به خدا وصف و بیانِ تو نگنجد در شعر
ای که بر سفره ی رنگینِ خدا مهمانی

جاودان در دو جهان نامِ بلندت باشد
هیچکس بر تو ندارد به خدا رجحانی

ای شهید ای گلِ خونین گلستانِ ولا
جان فدا کردی و پیوسته سرِ پیمانی

شوکتِ نامِ بلندت به جهان پیچیده
که خدا خوانده تو را، آیه ای از قرآنی

شاعر : هستی محرابی

  • یکشنبه
  • 19
  • آذر
  • 1396
  • ساعت
  • 9:30
  • نوشته شده توسط
  • احسان نیکخواه

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران