• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97
 اسماعیل تقوایی

شهریار آمد -( مژده مژده که شهریار آمد )

696

شهریار آمد
مژده مژده که شهریار آمد
برامام نقی نگار آمد

شد مدینه منور از نورش
ماه یازده آشکار آمد

عرشیان شادمان زاین میلاد
آنکه دلها کند شکار آمد

جشن میلاد او مدینه بپاست
غم زهر سوی در فرار آمد

نام او نام مجتبی باشد
حسنی در مه بهار امد

چون عمو، هم حسن،هم ابن علیست
وز علی یکه یادگار آمد

روز هشت از ربیع آخر شد
شیعه را لطف کردگار امد

زکی وعسکری وابن رضاست
صاحب علم روزگار آمد

سامرا مفتخر به او گردد
شهر با او به اقتدار آمد

بعد بابا امام شیعه شود
رهبری صاحب اختیار امد

نرگس روم همسرش گردد
پدر آخرین سوار آمد

گو مبارک به مهدیش امروز
شادمان، خنده در عذار آمد

صاحب عصر والزمان باز آ
وقت پایان انتظار آمد

شاعر : اسماعیل تقوایی

  • یکشنبه
  • 26
  • آذر
  • 1396
  • ساعت
  • 16:11
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران