• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97
 اسماعیل تقوایی

سفر ناتمام -( منزل به منزل رو بسویت رهسپارم )

823

سوگ حضرت معصومه
منزل به منزل رو بسویت رهسپارم
تا بینمت سر را بزانویت گذارم

یکسال شد هجران تو دلتنگ هستم
برده فراقت ای برادر اختیارم

افسوس خیل دشمنت سد رهم شد
کشتند یارانم، مریضی شد دچارم

بیمارم ودیگر توان رفتنم نیست
از دیدن تو ناامیدم ای قرارم

در انتظار دیدنت معصومه جان داد
بی تو رضاجان تلخ باشد روزگارم

ای کاش جانا بهر تدفینم بیایی
ای محرمم،محرم ندارم در کنارم

آمد به یادم کربلا وعمه زینب
خوش حال هستم قبل تو جان می سپارم

شاعر : اسماعیل تقوایی

  • شنبه
  • 2
  • دی
  • 1396
  • ساعت
  • 15:15
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران