• پنج شنبه 6 اردیبهشت 97
 اسماعیل تقوایی

یاعلی -(کعبه کند تا به ابد افتخار )

395

کعبه کند تا به ابد افتخار 

زاده شدی درحرم کردگار 

خانه حق سینه خود را درید 
تا زتو یابدشرف واعتبار 

جان ودل حضرت پیغمبری 
فاطمه را همسری ویکه یار 

ای اسدا... به پیکار ورزم 
جیش خدا را سبب اقتدار 

لیل مبیت از تو به معنا رسید 
چون به پیمبر شده ای جان نثار 

حکم امیریت به خم غدیر 
آمده از سوی خداوندگار 

ای شرف خاک زمین،  بوتراب 
ای که شد اسلام زتو پایدار 

شهرعلوم نبوی را دری 
قول پیمبر بود این یادگار 

نیست مثال تو جوانمرد،  نیست 
تیغ فقط تیغ دودم ذوالفقار 

عدل،  عدالت زتو آموخته 
رسم تو شاخص به همه روزگار 

شبروی کوفه پدر هر یتیم 
ای مثل از مرحمت کردگار 

راه تو باشد ره آزادگی 
در همه اعصار تویی ماندگار 

شیعه بود شاد که مولا تویی 
از تو شفاعت بودش انتظار 

مست می عشق علی ام،  علی 
شرب طهوری که بود خوش گوار 


  • دوشنبه
  • 18
  • دی
  • 1396
  • ساعت
  • 15:41
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران