• یکشنبه 2 اردیبهشت 97
 اسماعیل شبرنگ

هدیه به جانباختگان و بازماندگان حادثهنفتکش ایرانی سانچی -(خبر پیچیده گویا پیکری آتش گرفته)

219

خبر پیچیده گویا پیکری آتش گرفته
درون یک قفس بال و پری آتش گرفته

خبر ضدّ و نقیض آغشته با بیم و امید است
شنیدم چشم های مضطری آتش گرفته

در آن سو شوهری محصور در کشتی آتش
در این سو چشم خیس همسری آتش گرفته

غمی سوزان که آتش می زند آتشفشان را
چه کرده با وجود خواهری آتش گرفته

چرا خورشید باید در دل دریا بسوزد
به جا مانَد از آن خاکستری آتش گرفته

نوازش های آب ای کاش باشد مرهم درد
به زخم لاله های پرپری آتش گرفته

هوای فاطمیه در دل ما تازه تر شد
به یاد ناله های مادری آتش گرفته

اگر آهن بسوزد سخت می سوزد تن یاس
چه کرده با تنَش میخ دری آتش گرفته

نگاه خسته گان را به شب باران سپردند
که فرزندان میهن بین آتش جان سپردند

  • یکشنبه
  • 24
  • دی
  • 1396
  • ساعت
  • 14:13
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران