• شنبه 29 تیر 98

 قاسم نعمتی

رباعی میلاد امام جواد الائمه علیه السلام -(ما سائلان کوی جوادالائمه ایم)

393

رباعی میلاد امام جواد الائمه علیه السلام -(ما سائلان کوی جوادالائمه ایم)

ما سائلان کوی جوادالائمه ایم
دلدادگان روی جوادالائمه ایم
پابوسی غریب خراسان که میرویم
محتاج آبروی جوادالائمه ایم

  • چهارشنبه
  • 8
  • فروردین
  • 1397
  • ساعت
  • 14:59
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران