• پنج شنبه 30 خرداد 98

 میلاد  حسنی

تک بیتی ولادت امام حسین -(از فطرس ملک به همه پر شکسته ها)

1368
3

تک بیتی ولادت امام حسین -(از فطرس ملک به همه پر شکسته ها)

از فطرس ملک به همه پر شکسته ها
حَیّ علی کرامت گهواره ی حسین

  • پنج شنبه
  • 30
  • فروردین
  • 1397
  • ساعت
  • 15:15
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده صفار

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران