• یکشنبه 26 خرداد 98

 احسان  نرگسی رضاپور

میلاد امام حسین -(دل سپردند همه مردم دنیا به حسین)

415
0

دل سپردند همه مردم دنیا به حسین

بسته یک عمر دوامِ نفسِ ما به حسین

در دل جنگ به عباس شهامت می داد

ذکرِ لا حول و لا قوة الا به حسينهر زمانی گرهی کور به کارت افتاد

روبزن یا به علی یا به حسن یا به حسین

مادری طفل خودش را به حرم آورده ست

آمده تا بسپارد پسرش را به حسیندر قنوت همه ی نافله هایش زینب

جای العفو فقط گفت:خدایا به حسین....#احسان_نرگسی_رضاپور

#سوم_شعبان

  • پنج شنبه
  • 30
  • فروردین
  • 1397
  • ساعت
  • 19:31
  • نوشته شده توسط
  • احسان نرگسی رضاپور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران