• سه شنبه 2 بهمن 97

 رضا یعقوبیان

متن سرود مولودی نیمه شعبان -(بار دیگر سامرا گشته چنان خُلد برین)

297
3

بار دیگر سامرا گشته چنان خُلد برین
آمده بر شیعیان ، مرتضی حبلُ المتین
نور حق شد جلوه گر ، نخل دین داده ثمر
مهدی صاحب زمان  (4)
********
خانه ی دوم حسن ، گشته چون وادی طور
گشنه امشب نوعروس فاطمه غرق سرور
کعبه ی دلها رسید، یوسف زهرا رسید
مهدی صاحب زمان  (4)
********
نرجس از شادی زند بوسه به ماه روی او
عسگری گردیده امشب ، مست عطر و بوی او
نور ختمُ المرسلین ، آخرین منُجی دین
مهدی صاحب زمان  (4)
********
شد هویدا در زمین ، نور خداوند مبُین
آنکه باشد از تبار و نسل ختم المرسلین
گل به گلشن وا شده، عسکری بابا شده
مهدی صاحب زمان  (4)
********
سرزده از دامن نرجس ز الطاف اِلاه
آخرین مُنجی و روشنگر رسید امشب زراه
ماهی امشب شد عیان، مهدیِ صاحب زمان
مهدی صاحب زمان (4)
********
آمده آنکه بوَد بر عسکری نور دو عین
از تبار احمد و حیدر ،حسن زینب حسین
از تبار مصطفاست ، چهره اش زهرا نماست
مهدی صاحب زمان(4)
********
امشب از لطف خدا ، هنگام هم عهدی شده
شمع بزم محفل اهل وِلا مهدی شده
دردمندان را دواست ، این پسر مشکل گشاست
مهدی صاحب زمان(4)
********
امشب از لطف خدا ، عالم بوَد مهمان او
شامل این عالم هستی بوَد احسان او
در امامان خاتم است او امیر عالم است
مهدی صاحب زمان(4)

  • چهارشنبه
  • 5
  • اردیبهشت
  • 1397
  • ساعت
  • 15:0
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده
حجم فایل 351.78 KB
تعداد بازپخش 67
تاریخ بارگذاری چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 15:03
عنوان : سرود نیمه شعبان

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران