• سه شنبه 2 بهمن 97

 وحید زحمتکش شهری

میلاد حضرت علی اکبر -(صدای بانگ تکبیر از سما آید به گوشم)

257
4

صدای بانگ تکبیر از سما آید به گوشم
برد از سر خداوندا تمام عقل و هوشم

صدای ذکر تسبیح است می آید دوباره
اذان گوید بلال امشب ز بالای مناره

حسین دارد به روی دست یک ماه منور
همه گویند دنیا آمده شبه پیمبر

به روی دست لیلا لاله ای احمر رسیده
زمین و آسمان گوید علی اکبر رسیده

به خلق و خو و سیما هست مانند پیمبر
غلامی میکنند بر درگهش سلمان و قنبر

خوشا بر حال تو لیلا که قرص ماه آوردی
تو ناجی بهر یوسف از درون چاه آوردی

شود یار پدر روزی به تکبیر مدد حیدر
همه گویند واویلا که زنده گشته پیغمبر

وحید زحمت کش شهری

  • چهارشنبه
  • 5
  • اردیبهشت
  • 1397
  • ساعت
  • 23:29
  • نوشته شده توسط
  • وحید زحمت کش شهری

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران