• چهارشنبه 26 تیر 98

 وحید زحمتکش شهری

امام زمان -(شرمنده ام قلب تو را سوزاندم آقا)

285
4

شرمنده ام قلب تو را سوزاندم آقا

من ریشه ی عشق تو را خشکاندم آقاعجل فرج را بر زبان جاری نمودم

اما زجمع عاشقان جا ماندم آقابی بال و پر بودم به من تو بال دادی

خود را به دور غیر تو چرخاندم آقاتا من زمین خوردم تو دستم را گرفتی

نامی به جز نام تو بر لب خواندم آقا


من هرچه کردم تو به من احسان نمودی

حتی گهی شانه به تو چسباندم آقا


تو بارها دست محبت دادی و من

چشمم به چشمت بود و سر چرخاندم آقاشرمنده ام ای ماه تابان ولایت

با کار خود اشک تو را جوشاندم آقانالایقم می دانم ای ماه دوعالم

چون بارها قلب تو را رنجاندم آقابا این همه جایی به جز کویت ندارم

چون باز هم باب تو را کوباندم آقاوحید زحمت کش شهری

  • چهارشنبه
  • 19
  • اردیبهشت
  • 1397
  • ساعت
  • 21:24
  • نوشته شده توسط
  • وحید زحمت کش شهری

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران