• سه شنبه 2 بهمن 97


مناجات با خدا -(خدایا منم مستِ میخانه ات!)

154

‍ ‌خدایا منم مستِ میخانه ات

شبی آمدم بر درِ خانه اتدلم را چنان پُر کن از یادِ خویش

شود مست و مدهوش و دیوانه اتدلِ من نگیرد به هر جا قرار

بگردد فقط گردِ کاشانه اتچراغی بیفروز در جانِ من

شود تا دلِ من چو پروانه اتمرا مقصدی جز وصالِ تو نیست

خوشا گر بنوشم ز پیمانه ات!#هستی_محرابی

  • سه شنبه
  • 1
  • خرداد
  • 1397
  • ساعت
  • 12:37
  • نوشته شده توسط
  • هستی محرابی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران