• سه شنبه 2 بهمن 97

 اسماعیل تقوایی

شب ضربت خوردن علی (ع) -(امشب به کوفه مرتضی مهمان دختر میشود )

469
4

امشب به کوفه مرتضی مهمان دختر میشود

دختر پذیرای پدر با یاد مادر می شودنشناسد او سر را ز پا در میزبانی از پدر

اما مکدر با نظر بر حال حیدر می شودچشم پدر بر آسمان با اشک همراهی کند

از دل کشیدن آه او،امشب مکرر می شودکلثوم گوید برعلی،جان من امشب سوختی

حالم زحال امشبت جانا مکدر می شوددر لیله القدری چنین،احیا کند بر پا علی

فردا برایش سجده ی خونین مقدر می شودامشب سر دختر بود بر روی زانوی پدر

فردا عوض این حالت بابا ودختر می شودامشب سر مولا علی در سجده تا صبح سحر

فردا دو نیم از ضربت ملعون کافر می شودامشب دل زینب بود آرام اما در سحر

فرق پر از خون پدر بر قلبش آذر می شودامشب شب آخر بود سر بر یتیمان می زند

فردا به حال مضطری،افتاده بستر می شودامشب به یاد وعده ی پیغمبرش افتاده است

فردا نجاتش را دم،شمشیر یاور می شودشاعر:اسماعیل تقوایی

  • شنبه
  • 12
  • خرداد
  • 1397
  • ساعت
  • 14:26
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران