• سه شنبه 4 اردیبهشت 97

اشعار شهادت حضرت قاسم(ع)،(لبم بوی پدر دارد عمو جان)

2861
16

لبم بوی پدر دارد عمو جان

سرم شوق سفر دارد عمو جان

عمو تمام سنگها بر صورتم خورد

یتیمی درد سر دارد عمو جان

محمد مهدی عادلی


ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران