• سه شنبه 2 بهمن 97

 اسماعیل تقوایی

شام آخر مولا علی(ع) -(مولا علی را باشد امشب شام آخر )

395
3

مولا علی را باشد امشب شام آخر
فردا رود جان علی بیرون ز پیکر

امشب کنار بستر باباست زینب
فردا خراشد صورتش در سوگ حیدر

امشب علی شمع وهمه پروانه وارند
فردا شود خاموش این شمع منور

امشب بود دستانشان در دست باباست
فردا همه غرق عزا ودست بر سر

امشب یتیمان پشت در با کاسه ی شیر
فردا به زاریشان شود در کوفه محشر

امشب همه در کوفه مشغول دعایند
فردا سراسر در پی تابوت رهبر

امشب نوای ارجعی در گوش مولاست
فردا شود فادخل عبادی اش مقدر

امشب علی با یاد زهرا سر نماید
فردا به جنت می رود دیدار کوثر

امشب علی در بسترش احیا بگیرد
فردا وصالش میشود با حی داور

شاعر :اسماعیل تقوایی

  • سه شنبه
  • 15
  • خرداد
  • 1397
  • ساعت
  • 23:28
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران