• سه شنبه 29 آبان 97


رباعی جمعه آخر ماه رمضان

3803
24

 

در سفره ما بار گنه رنگین است

این جمعه آخر به خدا غمگین است

داغی ست نشسته بر دل منتظران

پایان شده ماه رمضان،پس این است

شاعر:محمدمهدی عبدالهی

  • جمعه
  • 27
  • مرداد
  • 1391
  • ساعت
  • 11:30
  • نوشته شده توسط
  • محمدمهدی عبدالهی

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران