• سه شنبه 2 بهمن 97


مدح امام حسن مجتبی(ع) -(خورشید نجابت و صفا را عشق است)

103


خورشید نجابت و صفا را عشق است
سلطان کرامت و سخا را عشق است

در بین تمام خوبرویان جهان
رخسار امام مجتبی را عشق است
***
در نیمه ماه ماه کامل حسن است
در سیر و سلوک راه کامل حسن است

یک گوشه ای از فضائلش این بس که...
در جنگ جمل سپاه کامل حسن است

  • یکشنبه
  • 3
  • تیر
  • 1397
  • ساعت
  • 20:28
  • نوشته شده توسط
  • سید محسن احمدزاده

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران