• پنج شنبه 2 اسفند 97

 مرتضی محمودپور

دودمه های شهادت حضرت امام صادق(ع) -(نیمه شب پای پیاده یاد زهرا میکنم)

694
1

◾دو دمه‌های سنگین

◾شهادت امام صادق(ع)
بنداول

نیمه شب پای پیاده یاد زهرا میکنم

عقده از دل وا کنم
بنددوم

دست بسته بین کوچه عقده از دل وا کنم

یاد زهرا میکنم
بندسوم

از نفس افتاده‌ام تا تازیانه خورده‌ام

همچو گل پژمرده‌ام
بندچهارم

از غم کرببلا مانند گل پژمرده ام

تازیانه خورده‌ام

  • چهارشنبه
  • 13
  • تیر
  • 1397
  • ساعت
  • 17:2
  • نوشته شده توسط
  • حاج مرتضی محمودپور

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران