• سه شنبه 30 مرداد 97
 قاسم نعمتی

دودمه شهادت امام صادق(ع) -( جد ما گریه کنانش را تماشا می کند نوحوا علی الحسین)

92


جد ما گریه کنانش را تماشا می کند
نوحوا علی الحسین

هرکه گرید بر حسین یاری زهرا می کند
نوحوا علی الحسین

  • یکشنبه
  • 17
  • تیر
  • 1397
  • ساعت
  • 22:28
  • نوشته شده توسط
  • جواد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران