• پنج شنبه 2 اسفند 97

 قاسم نعمتی

دودمه شهادت امام صادق(ع) -( جد ما گریه کنانش را تماشا می کند نوحوا علی الحسین)

189


جد ما گریه کنانش را تماشا می کند
نوحوا علی الحسین

هرکه گرید بر حسین یاری زهرا می کند
نوحوا علی الحسین

  • یکشنبه
  • 17
  • تیر
  • 1397
  • ساعت
  • 22:28
  • نوشته شده توسط
  • جواد

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران