• پنج شنبه 2 اسفند 97

 وحید زحمتکش شهری

فراق امام زمان -(در فراق یار از تن جامه ها باید درید)

190
3

در فراق یار از تن جامه ها باید درید

در پی این در و گوهر کو به کو باید دویدچاه کنعان را تمام کاروانها دیده اند

یوسف گم‌گشته ی ما را کسی آنجا ندیدنوکری نا لایق و بدکارم اما ماه من

خوب و بد باید که گاهی در کنار هم خریداین همه بار گناه و معصیت بر دوش من

با گنه کاری کجا گوشی صدایش را شنیدکاش مهدی آید و دستی روی قلبم کشد

نامه ی اعمال تاریکم شود با او سفیدگرچه قلبش را شکسته با همه اعمال خود

در فراق روی ماهش اشکُ میبارد وحیدوحید زحمت کش شهری

  • سه شنبه
  • 19
  • تیر
  • 1397
  • ساعت
  • 16:27
  • نوشته شده توسط
  • وحید زحمت کش شهری

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران